Czym jest Odporność Psychiczna, kto i kiedy powinien szczególnie ją rozwijać? Czy OP jest cechą stałą czy plastyczną? Czy można ją rozwijać? Jakie są metody skutecznego zwiększania OP? Jak w rozwijaniu OP wspiera mój kurs on-line i czy to coś dla Ciebie?